Wrześniowa promocja dla nowych pacjentów

Wrześniowa promocja dla nowych pacjentów!

Zostań naszym pacjentem i zyskaj 5% rabatu podczas pierwszej wizyty !

Niniejszy regulamin promocji określa zasady skorzystania z wrześniowej promocji dla nowych pacjentów gabinetu. Promocja jest organizowana przez NZOZ Stomatologia SOS z siedzibą w Kórniku, ul. Poznańska 42.

 • Administratorem Pani/Pana danych jest NZOZ Stomatologia SOS, Kórnik, ul. Poznańska 42.
 • Uczestnik promocji zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usług medycznych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w powyżej wskazanym celu. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji promocji dla obecnych i nowych pacjentów. 
 • Promocja rozpoczyna się 01.09.2023r. a kończy 29.09.2023r.
 • Dzień 29.09.2023r. jest ostatnim dniem, w którym można skorzystać z promocyjnej oferty.  
 • Promocja polega na udzieleniu w naszym gabinecie 5% rabatu od kwoty rachunku powyżej 300zł podczas pierwszej wizyty. 
 • Promocja dotyczy nowych pacjentów, którzy w czasie trwania promocji ( w miesiącu wrześniu 2023r.) odbędą pierwszą wizytę w naszym gabinecie. 
 • Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest zarejestrowanie wizyty (513 387 048) i wizyta w okresie trwania promocji. 
 • Promocja obejmuje wyłącznie usługi z zakresu stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, endodoncji, higienizacji. 
 • Skorzystanie z usług w ramach promocji nie upoważnia Uczestnika do żądania nieodpłatnego wykonania jakichkolwiek innych usług świadczonych przez Organizatora.
 • Oferowane zniżki nie podlegają wymianie na środki pieniężne, ani nie można zrealizować ich w ramach innych usług stomatologicznych.
 • W przypadku, gdy Uczestnik zmuszony jest do przełożenia wizyty na inny termin , tolerancja wynosi 10 dni kalendarzowych.
 • Gdy Uczestnik przełoży wizytę o więcej niż 10 dni kalendarzowych , traci możliwość udziału w promocji. 
 • Gdy Uczestnik nie przyjdzie na potwierdzoną wizytę traci możliwość udziału w promocji. 
 • Promocja, o której mowa w niniejszym regulaminie, nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami oferowanymi przez Organizatora w okresie trwania promocji oraz innymi zniżkami, które posiada Uczestnik.
 • Uczestnik promocji oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i go w pełni akceptuje.
 • Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.stomatologiasos.pl oraz w rejestracji.  
Scroll to Top
Call Now Button