Pierwsza wizyta

W związku z koniecznością dopełnienia niezbędnych formalności prosimy nowego pacjenta
o przybycie około 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia wizyty.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie „Prowadzenia dokumentacji medycznej” nakłada na nas obowiązek założenia i prowadzenia dokumentacji indywidualnej Pacjenta.

W tym celu jesteśmy zobowiązani zebrać od każdego nowego pacjenta dane w następującym zakresie (dane obowiązkowe):

    • imię i nazwisko
    • dokładny adres zamieszkania
    • datę urodzenia
    • numer PESEL

Oprócz tego, w celu zapewnienia sprawnej komunikacji z Państwem w trakcie leczenia, prosimy naszych Pacjentów o podanie numeru telefonu kontaktowego. 

Podczas rejestracji nowego pacjenta zostaniecie Państwo poproszeni również o wypełnienie i podpisanie: wywiadu medycznego, deklaracji dotyczącej upoważnienia kogoś z Państwa najbliższych do udostępniania dokumentacji medycznej oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podczas wizyty lekarz może dodatkowo uzależnić udzielenie danego świadczenia stomatologicznego od uprzedniego podpisania przez pacjenta zgody na wskazane leczenie.

pierwsza wizyta
Scroll to Top
Call Now Button