Odmowa leczenia ze strony lekarza

Współpracujący z nami lekarz może w uzasadnionych przypadkach nie podjąć się lub odmówić leczenia pacjenta.

W przypadku gdy:

  • pacjent spóźnił się na wizytę powyżej 15 minut i lekarz nie będzie miał wystarczającej ilości czasu aby przeprowadzić zaplanowane leczenie
  • pacjent odmówił wypełnienia i podpisania wywiadu medycznego
  • pacjent odmówił wypełnienia i nie podpisał zgody na leczenie
  • pacjent jest niepełnoletni i przyszedł na wizytę bez opiekuna prawnego
  • pacjent znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
  • pacjent posiada zaległości finansowe z tytułu dotychczasowych wizyt i odmawia zapłaty za usługę stomatologiczną
  • pacjent cierpi na poważną chorobę , która mogłaby mieć wpływ na leczenie.
kolejne wizyty 2
Scroll to Top
Call Now Button